Ес-мнемоникалык  міндеттерін  шешуге  бағындырылған, теориялық  және практикалық әрекеттердің жүйесін қамтитын психикалык, іс-өрекеттердің ерекше түрі:


1) Психоанализ.

2) Гештальт.

3) Ассоцианизм.

4) Бихевиоризм.

5) Іс- әрекет теориясы.