Есте сақтау мен еске түсіруде әдетте материал кездейсоқ элементтер   жиынтығы   емес, тұтастай  құрылым ретінде көрінеді:


1) Психоанализде.

2) Гештальтта.

3) Ассоциативтікте.

4) Бихевиоризмде.

5) Фрейдизмде.