Ес дегеніміз іргелестік, ұқсастқ  қысқа мерзімділігі мен кеңістіктегі   жақындығы   бойынша   анағұрлым тұрақты байланыстардың күрделі жүйесі:


1) Психоанализде.

2) Гештальтта.

3) Ассоциативтікте.

4) Бихевиоризмде.

5) Фрейдизмде.