Ерікті жөне еріксіз еске сақтаудың  өнімділігі мнемоникалык, іс- өрекетті ұйымдастыруға байланысты, ерікті есте   сақтау  еріксізге  карағанда  өнімділеу,   егер  де  ол қарқыңцы мнемоникалық өрекетпен байланысты болса:


1) Психоанализде.

2) Гештальтта.

3) Іс- әрекет теориясында.

4) Бихевиоризмде.

5) Фрейдизмде.