Мұғалімнің кәсіби маңызды қасиеттері болып табылады:


1) Оқушыларға сүйіспеншілік, педагогикалық процесті жүйелі жүргізу, педагогикалық құбылыстарға талдау жасай білу, педагогикалық ойлаудың қалыптасуы, қарым-қатынас жасай алуы, ұжымшылдық, шығармашылық.

2)  Оқушының іс-әрекетін ұйымдастыру білігі, ынтымақтастық қарым-қатынасы.

3)  Мұғалімнің зерде мәдениеті, шығармашылық іс-әрекеті.

4)  Оқушымен ынтымақтастық қарым-қатынасы, жеке жұмысы.

5)  Мұғалім еңбегінің әлеуметтік мәнінің болуы, адамгершілік сапасы.