Педагогикалық функция – бұл:


1) Оқыту процесін жүргізу, тәрбиелеу, дамыту, қалыптастыру.

2)  Оқушыларды оқыту, тәрбиелеу, дамыту, қалыптастыру.

3)  Басқару, оқыту, зерттеу, болжау.

4)  Қазіргі дүниедегі білім проблемасын зерттеу.

5)  Адам психологиясын зерттеу.