Әлеуметтік орта – бұл:


1)  Адам өмірінің материалдық-тұрмыстық жағдайы.

2)  Әр елде тұратын адамдар топтарының қатынасы.

3)  Адамның өмір сүру әрекетінің жағдайы.

4)  Адамның географиялық туған жері.

5) Адамның қоғамдық, материалдық, рухани тіршілік ету жағдайы, іс-әрекеті