Тұлғаны әлеуметтендіру:


1)  Ғылым мен практика интеграциясы.

2)  Тұлғаның материалдық қызығушылығын дамыту.

3) Адамды әлеуметтік қатынастар жүйесіне ықпалдастыру.

4)  Тәрбие процесін жекелендіру.

5)  Тұлғаның кәсіби бағдары.