Әлеуметтендірудің мезофакторлары (А.В.Мудрик бойынша) :


1)  Космос, планета, әлем.

2) Этномәдени жағдайлар, аймақтық жағдайлар, орналасу типтері.

3)  Отбасы, микросоциум, тәрбие институты.

4)  Ел, қоғам, мемлекет.

5)  Достар, құрдастар, оқушылар.