Тұлғаны әлеуметтендірудің микрофакторлары (А.В.Мудрик бойынша) :


1)  Космос, планета, әлем.

2)  Оқыту, тәрбиелеу, білім беру.

3)  Этномәдени жағдайлар, аймақтық жағдайлар, орналасу типтері.

4) Отбасы, достары, микросоциум, тұлғаны әлеуметтендіру институты.

5)  Интернет, оқулық, теледидар.