Даму - бұл:


1)  Тұлғаның әлеуметтік жүйеде қалыптасуы, жаңа қарым-қатынастың қалыптасуы.

2)  Сыртқы және ішкі факторлардың әсерінен болатын өзгерістердің болуы.

3)  Әлеуметтік-экономикалық жағдайлардың өзгерісі.

4) Адамның танымдық-шығармашылық іс-әрекетіндегі дүниетанымы, көзқарасы мен сенімінің кеңеюіндегі орын алатын сандық және сапалық өзгерістердің өзара тығыз байланысты процесі.

5)  Ұзақ жүретін қарама-қайшы процесс.