Қалыптасу – бұл:


1)  Ұзақ жүретін қарама-қайшы процесс.

2) Жеке тұлғаның дамуының нәтижесі.

3)  Қалыптасқан тарихи жағдайлар.

4)  Социумда орын алуы.

5)  Қоғамдық көзқарасының болуы.