Білім беру мен мәдениеттің байланысы:


1)  Ұлттық мәдени орталықтарды құру.

2)  Мәдениет адамға білім берудің алғы шарты мен нәтижесі ретінде қатысады.

3)  Білім берудің үздіксіздік сипаты.

4)  Педагогикалық процестің екі жақты сипаты.

5)  Мәдени ескерткіштерді сақтау және қалпына келтіру.