Этномәдени орта – бұл:


1)  Мәдени ескерткіштерді сақтау және қалпына келтіру.

2)  Ұлттық салт-дәстүрді сақтау.

3)  Халықтың этникалық санасын көрсететін мәдени құндылықтар.

4)  Басқа ұлттың дәстүрін қастерлеу.

5)  «Мәдени мұра» бағдарламасын жүзеге асыру.