Мәдениет – бұл:


1)  Адамзаттың қоғамдық-тарихи тәжірибе процесінде құрастырған материалдық және моралдық құндылықтарының жиынтығы.

2)  Адамның тәртібінің жалпы қабылданған мінез-құлық нормаларына сәйкестігі.

3)  Мұғалімнің дидактикалық принциптерді меңгеруі.

4)  Қазіргі педагогикалық технологияларды меңгеруі.

5)  Педагогикалық инновацияға қызығушылық білдіруі.