Жалпы адамзаттық құндылықтың қалыптасуы:


1)  Өмірдегі тұлға еркіндігі.

2)  Патриотизм, интернационализм, борыш.

3)  Қоршаған адамдардың сезімдерін , ар-намысын менсінбеу.

4)  Адам санасының нысаны, адам мәдениетінің бөлігі.

5)  Белгілі мінез-құлықты іштей қабылдауы.