Мұғалімнің профессиограммасына жатпайды:


1)  Жалпы азаматтық сапа.

2)  Кәсіптік сапа.

3)  Пән бойынша арнайы білімі, білігі, дағдысы.

4) Балалармен қатынастағы авторитарлық.

5)  Адамилық, әділдік, балаларға сүйіспеншілік.