Педагогикалық білім:


1)  Пәнін оқыту саласындағы терең білімі.

2)  Педагогикалық категорияларды, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастыру заңдылықтарын, әдістерін, қағидаларын білуі.

3)  Философиялық, психологиялық, әлеуметтік білімі.

4)  Педагогикалық ой-пікірлердің даму тарихи бойынша білімі.

5)  Оқушылардың жас ерекшеліктерін білуі.