Мұғалімнің профессиограммасы – бұл:


1)  Мамандықтар тізімі.

2)  Мұғалімнің сауаттылығы, білімділігі, зиялылығы.

3)  Мұғалім тұлғасына қойылатын кәсіби талаптардың жиынтығы.

4)  Мұғалімнің ғылыми дәрежесі.

5)  Мұғалімнің ғылыми-зерттеушілік мәдениеті.