Педагогикалық іс-әрекеттің конструктивті компонентін құрайтын біліктер тобы:


1)  Ұжымды қалыптастыру, либералдық қарым-қатынасты қалыптастыру.

2)  Авторитарлық қатынасты қалыптастыру, жоспарлау.

3)  Мұғалімнің оқу-танымдық біліктілігі.

4)  Мұғалімнің зерттеушілік біліктілігі.

5) Іс-әрекет түрлерін жоспарлау,
жобалау, оқу материалын таңдау және жүйелеу.