Педагогикалық іс-әрекеттің коммуникативтік компонентін құрайтын біліктер тобы:


1)  Оқу-танымдық біліктілігі.

2)  Ғылыми-зерттеушілік біліктілігі.

3)  Оқу материалын таңдап алу біліктілігі, жоспарлау біліктілігі.

4) Оқушылармен, ата-аналармен, әріптестермен педагогикалық мақсатқа сай қатынастарды қалыптастыру біліктілігі.

5)  Жобалау іскерлігі, диагностикалау біліктілігі.