Педагогикалық іс-әрекеттің ұйымдастырушылық компонентін құрайтын біліктер тобы:


1) Оқушыны түрлі іс-әрекетке қатыстыруға, ұжымды қалыптастыруға, біріккен іс-әрекетті ұйымдастыруға бағыттау біліктілігі.

2)  Оқу-танымдық, ғылыми-зерттеушілік біліктер.

3)  Авторитарлық, либералдық, демократиялық қатынас стилін қалыптастыру біліктері.

4)  Диагностикалау, жоспарлау, жобалау біліктері.

5)  Оқу материалын саралау және жүйелеу біліктері.