Педагогикалық іс-әрекеттің шығармашылық мәні:


1)  Оқытудың дәстүрлі формаларын меңгеруі.

2)  Оқу-тәрбие жұмысының жаңа тиімді формаларын іздестіру және жетістікке жетудегі белсенді процесс.

3)  Білім беру философиясы мен тарихын білу.

4)  Оқушылардың жас және жеке ерекшеліктері жөнінде білу.

5)  Мұғалімнің педагогикалық этикасы және такт.