Педагогикалық іс-әрекеттің құрылымын зерттеген:


1) Н.В.Кузьмина, А.И. Щербаков.

2)  И.Я.Лернер, В.С.Леднев.

3)  Ж.Локк, И.Г.Песталоцци.

4)  М.Жұмабаев, Ы.Алтынсарин.

5)  Р.Г.Лемберг, Н.Д.Хмель.