Педагогикалық іс-әрекет компонентіне жатпайды:


1)  Коммуникативтік.

2)  Конструктивтік.

3)  Ізденіс.

4)  Ұйымдастырушылық,

5)  Диагностикалық.