Акселерация :


1)  Тұлғаның тұтас қалыптасуы.

2)  Әлеуметтік, этикалық проблемаларға қызығушылығының дамуы, алдына қойылған мақсатқа жетуге ұмтылуы.

3) Кіші жастағы оқушылар мен жеткіншектердің балалық және жеткіншек шақтағы жедел дамуы.

4)  Тұлғаның өзін-өзі дамытуы мен өзін-өзі жетілдіруі.

5)  Жоғары сынып оқушыларының ақыл-ойының жедел дамуы.