Педагогикалық процестің заңдары мен заңдылықтарын зерттейтін ғылым саласы:


1)  Жалпы педагогика.

2) Салыстырмалы педагогика.

3) Арнайы педагогика.

4) Педагогика тарихы.

5)  Жас ерекшелік педагогикасы.