Дүниетаным – бұл:


1) Ақиқат дүниеге,
қоршаған болмысқа және ондағы адамның
алар орнына деген көзқарастар жүйесі.

2)  Ұлттық салт-дәстүрлердің жаңаруы.

3)  Әлемдік білім кеңістігі.

4)  Кәсіптілік, шеберлік, құзіреттілік.

5)  Әлемді қабылдау, диагностика, болжау.