Дүниетанымның құрылымын құрайды:


1)  Мақсат, міндеттер, мазмұн, құралдар, әдістер мен тәсілдер.

2)  Іс-әрекетті ұйымдастыру формалары, тапсырмалар.

3)  Білім, көзқарас, сенім, идеалдар, мінез-құлық тетігі.

4)  Жеке тұлға, индивид, даралық.

5)  Жеке тұлғаның өзіндік «Мені».