Дүниетанымның компонентіне жатпайды:


1)  Білім.

2)  Көзқарас.

3)  Сенім.

4)  Мінез-құлық тетігі.

5)  Жарыс.