Дүниетанымның бағалау қызметі байланысты:


1)  Адамның мінез-құлық өзгерістеріне байланысты.

2)  Адамның тәртібі мен іс-әрекеті арқылы оның санасын, көзқарсы мен сенімін анықтауға.

3)  Барлық сыртқы және ішкі әсерлерге байланысты.

4)  Қоршаған ортадағы оқиғалар мен құбылыстарды қабылдау тәсіліне және оның адам санасында бейнеленуіне.

5) Адамның қоршаған орта құбылыстарын өз көзқарасы мен сенімдері, өзінің дүниетанымы тұрғысынан бағалауына.