Мектептің педагогикалық процесіндегі ынтымақтастық мәселесін зерттеген:


1)  А.Дистервег.

2)  Р.Г.Лемберг.

3) Н.Н.Хан.

4)  И.Я.Лернер.

5)  Д.Локк.