Ұжымдық-танымдық іс-әрекеттің маңызды белгілерінің бірі:


1)  Сабақта оқушылар арасында қарым-қатынастың жоқтығы.

2)  Ақпараттық оқыту технологияларын пайдаланудың қажеттілігі.

3)  Оқу уақытын ұтымсыз пайдалану.

4)  Іс-әрекет процесінде оқушылар арасында тәуелділік пен жауапкершіліктің пайда болуы.

5)  Оқуға деген қызығушылықтың төмендеуі.