Балалар ұжымы дамуының алғашқы кезеңіндегі мұғалімнің іс-әрекеті:


1)  Түзетушілік, коммуникативтік.

2) Диагностикалық, ұйымдастырушылық, үйретушілік.

3)  Ұйымдастырушылық, коммуникативтік.

4)  Болжау, диагностикалау.

5)  Бағлау және бақылау.