Педагогикалық процестің негізгі қарама-қайшылықтары топтастырылады:


1)  Философиялық, психологиялық, педагогикалық.

2)  Сыртқы, ішкі.

3)  Оқушыларды оқыту мен тәрбиелеудегі жеке, топтық, ұжымдық қарама-қайшылықтар.

4)  Педагогикалық процестің обьективті және субьективті қарама-қайшылықтары.

5) Тұлғаның дамуының қарама-қайшылықтары, ұжымның дамуының қарама-қайшылықтары, оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастырудың қарама-қайшылықтары.