Тәрбиенің заңдылықтары:


1) Оқыту процесінің тәрбие процесіне тәуелділігі.

2)  Оқытудағы көрнекілік қағидасы.

3)  Тәрбиенің қоғам талаптарына сай келуі.

4)  Оқыту мен тәрбиелеуді технологияландыру.

5)  Тұлғаның өзін іс жүзінде көрсетуі, өзін-өзі анықтауы.