Отбасының негізгі қызметтері:


1)  Дидактикалық, арнайы, кәсіптік.

2)  Шығармашылық, әдістемелік, диагностикалық.

3)  Ұйымдастырушылық, технологияландырылған.

4)  Әлеуметтік, қоғамдық, психологиялық.

5) Репродуктивті, коммуникативті,
тәрбиелік, шаруашылық-экономикалық, рекреативті.