Отбасының тәрбиелік мүмкіндіктерінің деңгейі:


1)  Саулығы, аман-есендігі, аман-есен еместігі.

2)  Толық, толық емес отбасы.

3)  Жоғары, жеткілікті, төмен.

4)  Адамгершіліктік, психологиялық, материалдық.

5)  Оқытушылық, тәрбиелеушілік.