Қазіргі заманда отбасының тәрбиелік әсері:


1)  Жоғарлаған.

2)  Өзгеріссіз қалған.

3) Төмендеген.

4)  Нақты бағалау мүмкін емес.

5)  Орташа.