Қаржы-шарушылық құжаттарға жатпайды:


1)  Мектептің техникалық паспорты.

2)  Мұғалімдердердің тарифтік тізімі.

3)  Негізгі құралдардың инвертарлық тізімі.

4)  Сынып журналы.

5)  Қоймалық материалдарды тіркеу кітабы.