Әдістемелік жұмыстың мазмұны сипаттайды:


1)  Мұғалімнің жалпы мәдени дайындығын, кәсіби-адамгершілік мәдениетін, зерттеушілік мәдениетін, жаңашылдық іс-әрекетке қатысуын, диагностика жүргізуін, әдіснамалық мәдениетін, басқару мәдениетін.

2)  Оқушылардың сапалы білім алуын, ғылыми-зерттеушілік жұмысын.

3)  Мұғалімнің рухани-адамгершілік сапаларын.

4)  Мектеп директорының әкімшілік басшылығын.

5)  Мектептің шаруашылық жұмыстарын.