Ынталандыруды өзгертуге бағытталған реакциялардың өзгерістері сипатталатын теориялар:


1)  Когнитивтік.

2)  Бихевиористтік.

3)  Ассоциативті.

4)  Прагматизмі.

5)  Іс-әректтік.