Теориялық ойлаумен, тәжіриблік іс-әрекетте сезімдік қабылдаудың бірлігімен көрінетін іс-әрекеттің аталуы:


1)  Еңбек ету.

2)  Тәжірибелік.

3)  Өз бетінше.

4) Танымдық.

5)  Ойын.