Педагогика жатады:


1)  Жаратылыстану ғылымдарына.

2)  Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдарға.

3)  Техникалық ғылымдарға.

4)  Арнайы ғылымдарға.

5)  Экономикалық ғылымдарға.