Мемлекеттің білім беру жүйесіне жатқызылады:


1)  Мектеп,конфессиалды ұйымдар,спорттық бірлестіктер.

2)  Отбасы,пәндік үйірмелер,мектептен тыс ұйымдар.

3)  Білім беру ұйымдарының жиынтығы (орта білім беру мекемелері,жоо, коледждер) .

4)  ЖОО, әскери ұйымдар,консерваториялар.

5)  Лицей,балалар үйі,діни ұйымдар.