Әлеуметті жетілуді қандай сапалар сипаттайды:


1) Жауапкершілік, өздігінен дамуға ұмтылу, әлемге позитивті қатынас, толеранттылық.

2)  Тұқымқуалаушылық,авторитарлық,жігерлілік.

3)  Альтруизм,еңбексүйгіштік.

4)  Қайсарлық,іскерлік,эгоистік.

5)  Нәтижеге талпынушылық,тапқырлық.