Тұлғаның қалыптастыру бойынша саналы іс-әрекеттің өзіндік адамгершілік сапасы:


1)  Өзін-өзі дамыту.

2) Өзін-өзі тәрбиелеу.

3)  Өзін-өзі білімін көтеру.

4)  Өзін-өзі басқару.

5)  Өзіндік жетілдіру.