Педагогикалық процесінің жүйе құраушы компоненті


1)  Мазмұн

2)  Модель

3)  Міндет

4)  Эталон

5)  Мақсат