Тәрбие туралы ғылымның мәнін көрсететін ұғым.


1)  Антропология.

2)  Андрогогия.

3) Педагогика.

4)  Андропогия.

5)  Педоголия.