Тәрбиенің құрамдас бөліктері:


1)  Адамгершілік тәрбиесі, экологиялық тәрбие, азаматты тәрбиелеу, кәсіби білім,мамандық таңдауға дайындық.

2)  Гуманизациялау,интерноционалдық тәрбие,эстетикалық тәрбие, атеистік тәрбие, экологиялық тәрбие .

3)  Ақыл-ой тәрбиесі,атеистік тәрбие, саяси-идеялық тәрбие, дене тәрбиесі тәрбиені демократияландыру.

4)  Демократияландыру, экологиялық тәрбие, азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие,жанұя тәрбиесі.

5)  Ақыл-ой тәрбиесі,еңбек тәрбиесі,дене тәрбиесі,эстетикалық тәрбие, адамгершілік тәрбиесі.